Biznes

Sprzedaż towarów używanych staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Europejczyków

0
Businessman is counting dollars banknotes, business and financial background

Rzadko zdarzają się osoby, które nie odsprzedały jeszcze ubrania, zabawki, urządzenia elektronicznego lub innego przedmiotu, którego już nie używają. W Europie praktyka ta jest coraz bardziej atrakcyjna, czego dowodem są dane przekazane przez Obserwator Cetelem 2022. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ponad 60 % ankietowanych Europejczyków przyznało, że sprzedawało towary używane.
Dla ścisłości, 38% zrobiło to kilka razy w ciągu roku. 18% robiło to kilka razy w miesiącu, a 6% kilka razy w tygodniu. Z drugiej strony, 38% stwierdziło, że nie wystawiło żadnej własności na sprzedaż. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie najmłodsi najczęściej stosują ten proceder. Spośród 62% osób, które stwierdziły, że sprzedały towar używany 77% było w wieku od 18 do 34 lat, 67% w wieku od 35 do 49 lat, a 49% w wieku od 50 do 75 lat.
Średnio ten dodatkowy dochód wyniósł 77 euro, podaje Obserwator Cetelem. Jest to znacząca suma, ale w niektórych krajach europejskich jest ona znacznie wyższa, na czele z Wielką Brytanią, gdzie dodatkowy dochód wynosi 115 euro miesięcznie. Niemcy, którzy chętnie odsprzedają swoje towary używane, zarobili średnio 105 euro, Duńczycy 90 euro, a Norwegowie 87 euro. Francja jest nieco poniżej średniej europejskiej i wynosi 67 euro. Z kolei Węgrzy (27 euro), Czesi (35 euro) i Słowacy (37 euro) znajdują się w dolnej części rankingu, gdzie średnia europejska wynosi 77 euro.
Prawie połowa respondentów (44%) przeznacza pieniądze uzyskane ze sprzedaży towarów używanych na zakup innych potrzebnych im produktów, natomiast 10% wydaje je na produkty, których niekoniecznie potrzebuje, ale które lubi nabywać. 36% oszczędza zarobione pieniądze, a 10% przeznacza je na inne produkty, które następnie sprzedaje po wyższej cenie, aby osiągnąć zysk.

You may also like

Comments

Comments are closed.