Technologia

Łączenie stali nierdzewnych

0

Wykorzystanie stali w przemyśle i wielu innych branżach jest wielkie. Ten materiał przydaje się w każdej fabryce, w budownictwie i przetwórstwie, gdzie wykorzystywany jest do budowy maszyn i urządzeń produkcyjnych. Stal, ale szczególnie ta nierdzewna, która nie koroduje w kontakcie z wodą, czy rozmaitymi chemikaliami, jest odporna, plastyczna i ma właściwości, na których zależy wielu producentom. Takie, poprzez które jest możliwe wykorzystanie specjalistycznych maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych z ciągłym narażeniem ich na kontakt z wodą i innymi substancjami powodującymi korozję metali.

Wśród wielu metod wykorzystywanych w łączeniu stali nierdzewnej, wyjątkowe miejsce zajmuje metoda TIG, która z wykorzystaniem ujemnej biegunowości pozwala na łączenie tego materiału. To metoda spawania przeprowadzana w osłonie gazu obojętnego z wykorzystaniem prądu stałego. Gazem takim może być i często bywa argon.

Metoda spawania TIG jest wykorzystywana na szeroką skalę przy wielkiej ilości prac konserwacyjnych. Spawanie z wykorzystaniem argonu jest w miarę szybkie i dokładne. Pozwala łączyć ze sobą różnego gatunku stale nierdzewne.

Poza wykorzystaniem łączenia stalowych elementów metodą TIG można w tym celu wykorzystać przykładowo spawanie plazmą, z zastosowaniem elektrody metalowej, z zastosowaniem łuku proszkowego, czy spawanie laserowe. Są to dobre metody o różnym stopniu wykorzystania w wielu branżach.

W zależności od gatunku stopu danej stali nierdzewnej poddawanej spawaniu możliwe jest wykorzystanie jednej lub kilku z podanych technik spawalniczych. Zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat spawania elementów stalowych pozwala na umiejętne ich łączenie w praktyce. Doświadczony i wykształcony specjalista będzie świadom różnic pomiędzy podanymi metodami i będzie w stanie prawidłowo je zastosować.

Więcej na: gondekconsulting.pl

You may also like

Comments

Comments are closed.