Harmonogram i regulamin

HARMONOGRAM RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI

HARMONOGRAM RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

Sobota - 10 listopada 2012 r.

7.00 - OTWARCIE BIURA RAJDU, ZAPISY, OŚWIADCZENIA

7.00 - 9.30 -  BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

9.45 - ODPRAWA UCZESTNIKÓW I PODZIAŁ NA GRUPY

10.00 - START RAJDU, WYJAZD NA ODCINKI

18.00 - ZAKOŃCZENIE RAJDU

18.30 - WYNIKI NIEOFICJALNE, PROTESTY

19.00 - WYNIKI OFICJALNE, WRĘCZENIE NAGRÓD

19.30 - ZAKOŃCZENIE IMPREZY

 

_________________________________________________

REGULAMIN RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy RAJD NIEPODLEGŁOŚCI jest Śląski Klub Miłośników Samochodów Terenowych SILESIA PARK 4X4 z siedzibą w Katowicach przy ul. Ludwika 35

2. MIEJSCE IMPREZY:

Teren położony na pograniczu miast: Katowice, Siemianowice i Czeladź.
Start oraz odprawa techniczna - BAZA RAJDU - okolice jeziorka na końcu ulicy SZYB JANA

3. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA IMPREZY:
10 listopada 2012 r.

4. KOSZT WPISOWEGO:

Organizator ustalił koszt udziału w imprezie na kwotę:
KLASA QUAD: 75,00 zł do dnia 8.11.2012 i 100,00 zł w dniu imprezy,
KLASA 4X4: 120,00 zł do dnia 8.11.2012 i 150,00 zł w dniu imprezy.

płatną przelewem na rachunek bankowy podany w punkcie 11 niniejszego regulaminu.

5. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są pod adresem e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


lub telefonicznie pod numer

0 692 615 390


z podaniem danych kierowcy oraz pilota, marki i nr rej. pojazdu oraz wypełnioną i wysłaną kartą zgłoszeniową.

6. TRASA:
Organizator zapewnia załogom uczestniczącym w imprezie możliwość legalnego poruszania się po wytyczonych odcinkach specjalnych. Trasy dojazdowe do odcinków specjalnych uczestnicy pokonuja pod nadzorem opiekunów grup.
Odcinki specjalne będą otaśmowane taśmą koloru biało- czerwonego na całej ich długości.

7. UCZESTNIK IMPREZY:
Każda osoba dorosła, trzeźwa oraz nie będąca pod wpływem środków odurzających, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania pojazdem.

8. POJAZD UCZESTNIKA:
Samochód terenowy z napędem na obie osie, z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC oraz pojazd typu QUAD z napędem na obie osie ,  z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC.

9. WYMAGANIA WZGLĘDEM POJAZDÓW UCZESTNIKÓW:
Samochody 4X4 – sprawne napędy, opona MT, zaczepy z przodu i z tyłu, stałe miejsce do zamontowania i zaplombowania karty drogowej w sposób uniemożliwiający jej odpięcie i zniszczenie, pasy bezpieczeństwa, gaśnica, apteczka, snorkel. KASKI -  WYMAGANE.

KLASA QUAD -  sprawne napędy,  opona MT, zaczepy z przodu i z tyłu, stałe miejsce do zamontowania i zaplombowania karty drogowej w sposób uniemożliwiający jej odpięcie i zniszczenie, apteczka, taśmy, pasy, gaśnica. KASKI - WYMAGANE.

10. DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

- apteczka,
- gaśnica,
- lina holownicza,
- min. 2 szekle,

11. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Dokonanie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości przelwem na rachunek bankowy:

SILESIAPARK4X4
ul. Ludwika 35
40-176 KATOWICE
mBank 16 1140 2004 0000 3102 7419 1478


Chęć otrzymania faktury VAT proszę dopisać w treści przelewu.

2. Przygotowanie pojazdu do imprezy.
3. Poddanie pojazdu badaniom technicznym przeprowadzanym na miejscu imprezy,
4. Oklejenie pojazdu nalepkami sponsorów oraz startowymi i niezdejmowania ich przez cały okres trwania imprezy,
5. W trakcie poruszania się po trasie imprezy zachowanie szczególnej ostrożności na inne pojazdy uczestników, osoby piesze, widzów oraz innych obserwatorów,
6. Na żądanie organizatora poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie.

12. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Uzyskanie zgody UM Czeladź na organizację imprezy.
2. Wykupienie polisy OC ubezpieczającej imprezę,
3. Poinformowanie o imprezie właściwie terytorialnie jednostki Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowgo oraz najbliższych szpitali,
4. Przygotowanie tras imprezy w sposób jasny i przejrzysty, naniesienie na nie punktów informujących o kolejności odcinków oraz o właściwym kierunku jazdy
5. Otaśmowanie odcinków specjalnych
6. Kontrola stanu technicznego pojazdów uczestników
7. Kontrola stanu trzeźwości uczestników

13. UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ:

1. Udziału w imprezie pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,
2. Usuwanie przydzielonych nalepek sponsorskich oraz startowych,
3. Rozpieczętowania i uszkadzania kart drogowych
4. Jazdy po trasie imprezy w kierunku odwrotnym od wyznaczonego
5. W trakcie trwania imprezy, od momentu startu do oficjalnego jej zakończenia lub zgłoszonego wycofania się załogi zabrania się uczestnikom spożywania napoi alkoholowych lub innych środków,
6. Niszczenia drzewostanu, łamania drzew, skracania trasy, niszczenia, uszkadzania oraz spychania z trasy innych użytkowników imprezy.

14. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:

1. Za zwycięstwo w każdej z klas organizator przewiduje trzy pierwsze punktowane miejsca.
2. Punktację najlepszych załóg określa się na podstawie zdanych, niezniszczonych oraz zaplombowanych  kart drogowych oraz podliczeniu uzyskanego czasu, mierzonego przez system pomiaru czasu.

15. KARY DLA UCZESTNIKÓW:


1. Jazda w kierunku odwrotnych od wyznaczonego – upomnienie + 2 min. karne, powtórne upomnienie - DYSKWALIFIKACJA.
2. Umyślne spychanie oraz utrudnianie przejazdu innym uczestnikom imprezy – 1 upomnienie + 10 min. karnych, powtórne upomnienie – DYSKWALIFIKACJA.
3. Używanie wyciągarek bez taśm ochronnych – DYSKWALIFIKACJA.
4. Zlewanie do gleby płynów chłodniczych, hamulcowych, oleju i innych – DYSKWALIFIKACJA.
5. Zagubienie bądź zniszczenie karty drogowej oraz czytnika pomiaru czasu – DYSKWALIFIKACJA.
6. Udział w imprezie pod wpływem alkoholu oraz podobnie działającego środka, dotyczy zarówno kierowcy jak i pilota - DYSKWALIFIKACJ oraz przekazanie ww. załogi służbom mundurowym.
7. Przejazd lub próba przejazdu odcinka poza wyznaczonym limitem czasowym - NIEUKOŃCZENIE ODCINKA.
 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

JAK RÓWNIEŻ JEJ ODWOŁANIA BEZ PODANIA  PRZYCZYNY.