Harmonogram, Regulamin

HARMONOGRAM I REGULAMIN

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZY "OFF-ROADOWY DZIEŃ KOBIET 2014"

na dzień 8 marca 2014 r.

9.00 - Przyjmowanie załóg, oświadczenia, badania techniczne.

Miejsce zbiórki: Mierzęcice Niwiska

9.45 - Odprawa.

10.00 - Rozpoczęcie zmagań w terenie.

17.00 - Zakończenie zmagań, podliczanie punktów, zamknięcie tras.

17.30 - Wyniki oficjalne, wręczenie nagród.

18.00 - Zakończenie imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym

HARMONOGRAMIE bez podania przyczyny.

 

INFO DODATKOWE:

Ilość kilometrów:NAPRAWDĘ DUŻO
Ilość konkureNcji: nasza słodka tajemnica
Nagrody: wielkie i bogate
Sponsorzy: jak zawsze hojni

____________________________________________________


REGULAMIN OFF-ROADOWEGO DNIA KOBIET 2014

1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy III OFF-ROADOWY DZIEŃ KOBIET 2014 jest

Śląski Klub Miłośników Samochodów Terenowych SILESIA PARK 4X4

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ludwika 35

2. MIEJSCE IMPREZY:

Gmina MIERZĘCICE i okolice
Start oraz odprawa techniczna - Mierzęcice Niwiska

3. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA IMPREZY:
8 marca 2014 r.

4. KOSZT WPISOWEGO:

Organizator ustalił koszt udziału w imprezie na kwotę

150 zł brutto

płatną przelewem na rachunek bankowy

podany w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

5. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są pod adresem e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie pod numer

0 692 615 390

z podaniem danych kierowcy oraz pilota, miejsc zamieszkania, marki i nr rej. pojazdu oraz aktualnego numeru

telefonu osób zgłaszających.

6. TRASA:
Organizator zapewnia załogom uczestniczącym w imprezie możliwość legalnego poruszania się po wytyczonych trasach. W miejscach "dziwnych" powiesimy biało-czerwone krawaty dla ułatwienia orientacji.

7. UCZESTNIK IMPREZY - płeć piękna i brzydka:
Każda osoba dorosła, trzeźwa oraz nie będąca pod wpływem środków odurzających posiadająca ważne uprawnienia do kierowania pojazdem.

7.1. MOBILNA LOŻA SZYDERCÓW
Załogi płci brzydkiej, nieklasyfikowane, ale chcące się pobawić i służyć pomocom damom w trudnych sytuacjach,
oczywiście odpowiednio przebrane

8. POJAZD UCZESTNIKA:
Samochód terenowy lub SUV z napędem na obie osie, z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC.

9. WYMAGANIA WZGLĘDEM POJAZDÓW UCZESTNIKÓW:
Sprawne napędy, opona minimum dobra zimówka, zaczepy z przodu i z tyłu, pasy bezpieczeństwa. W przypadku posiadania wyciągarki konieczność posiadania taśmy ochronnej do opasania drzew.

Konieczność posiadania taśmy ochronnej do opasania drzew.

10. DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- apteczka,
- gaśnica,
- lina holownicza,
- min. 2 szekle,

11. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Dokonanie zgłoszenia w formie e-mail do dnia 3 marca 2014 r. oraz  wpłaty wpisowego w wysokości

150 ZŁ do dnia 3 marca 2014 r.

przelewem na rachunek bankowy:

SILESIAPARK4X4, UL. LUDWIKA 35, 40-176 KATOWICE

mBank: 16 1140 2004 0000 3102 7419 1478

2. Przygotowanie pojazdu do imprezy.
3. Poddanie pojazdu badaniom technicznym przeprowadzanym na miejscu imprezy,
4. Oklejenie pojazdu nalepkami sponsorów oraz startowymi i niezdejmowania ich przez cały okres trwania imprezy,
5. W trakcie poruszania się po trasie imprezy zachowanie szczególnej ostrożności na inne pojazdy uczestników, osoby piesze, widzów oraz innych obserwatorów,
6. Na żądanie Organizatora poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie.

12. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Uzyskanie zgody Urzędu Gminy Mierzęcice na organizację imprezy.
2. Wykupienie polisy OC ubezpieczającej imprezę,
3. Poinformowanie o imprezie właściwie terytorialnie jednostki Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz najbliższych szpitali,
4. Przygotowanie tras imprezy w sposób jasny i przejrzysty, naniesienie na nie punktów informujących o kolejności
odcinków oraz o właściwym kierunku jazdy
5. Otaśmowanie odcinków specjalnych
6. Kontrola stanu technicznego pojazdów uczestników
7. Kontrola stanu trzeźwości uczestników

13. UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ:

1. Udziału w imprezie pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,
2. Usuwanie przydzielonych nalepek sponsorskich oraz startowych,
3. Rozpieczętowania i uszkadzania kart drogowych,
4. Jazdy po trasie imprezy w kierunku odwrotnym od wyznaczonego,
5. W trakcie trwania imprezy, od momentu startu do oficjalnego jej zakończenia lub zgłoszonego wycofania się załogi zabrania się uczestnikom spożywania napoi alkoholowych lub innych środków,
6. Niszczenia drzewostanu, łamania drzew, skracania trasy, niszczenia, uszkadzania oraz spychania z trasy innych
użytkowników imprezy.

14. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:

1. Za zwycięstwo w każdej z klas organizator przewiduje trzy pierwsze punktowane miejsca.
2. Punktację najlepszych załóg określa się na podstawie zdanych, niezniszczonych kart drogowych, sprawdzeniu

prebiegu trasy na podstawie pieczatek fotograficznych oraz podliczeniu uzyskanego czasu, mierzonego przez Sędziów

na poszczególnych konkurencjach.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I FINANSOWA UCZESTNIKÓW.

Z uwgi na fakt, iż trasa poprowadzona jest terenami leśnymi, drogami technicznymi oraz poprzez prywatne działki

ZABRANIA SIĘ Uczestnikom jazdy poza wytyczonymi, zatwierdzonymi szlakami. W przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń przez właścicieli lub zarządców terenu (osoby prywatne, Lasy Państwowe) Organizator dokona okazania pojazdów uczestników oraz przekaże dane kierującego lub właściciela pojazdu celem uzyskania odszkodowania.

16. KARY DLA UCZESTNIKÓW:

1. Jazda w kierunku odwrotnych od wyznaczonego – upomnienie + 2 min. karne, powtórne upomnienie - DYSKWALIFIKACJA.
2. Umyślne spychanie oraz utrudnianie przejazdu innym uczestnikom imprezy – 1 upomnienie + 10 min. karnych,

powtórne upomnienie – DYSKWALIFIKACJA.
3. Używanie wyciągarek bez taśm ochronnych – DYSKWALIFIKACJA.
4. Zlewanie do gleby płynów chłodniczych, hamulcowych, oleju i innych – DYSKWALIFIKACJA.
5. Zagubienie bądź zniszczenie karty drogowej oraz czytnika pomiaru czasu – DYSKWALIFIKACJA.
6. Udział w imprezie pod wpływem alkoholu oraz podobnie działającego środka, dotyczy zarówno kierowcy jak i pilota - DYSKWALIFIKACJA oraz przekazanie ww. załogi służbom mundurowym.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

JAK RÓWNIEŻ JEJ ODWOŁANIA BEZ PODANIA  PRZYCZYN