Harmonogram, Regulamin

HARMONOGRAM IMPREZY "OFF-ROADOWY DZIEŃ KOBIET 2013"

na dzień 9 marca 2013 r.

8.00 - 9.00 - Przyjmowanie załóg, oświadczenia, badania techniczne.

Miejsce zbiórki: Baza przy "jeziorku" ul. Szyb Jana w Czeladzi.

9.00 - Odprawa techniczna.

10.00 - Rozpoczęcie zmagań w terenie.

18.00 - Zakończenie zmagań, podliczanie punktów.

18.30 - Wyniki nieoficjalne.

18.45 - Wyniki oficjalne, wręczenie nagród.

19.00 - Zakończenie imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym

HARMONOGRAMIE bez podania przyczyny.

 

INFO DODATKOWE:

Ilość kilometrów: DUŻO
Ilość konkurecji: tajemnica
Nagrody: bogate
Sponsorzy: hojni

dzień kobiet

____________________________________________________


REGULAMIN OFF-ROADOWEGO DNIA KOBIET 2013

1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy II OFF-ROADOWY DZIEŃ KOBIET 2013 jest

Śląski Klub Miłośników Samochodów Terenowych SILESIA PARK 4X4

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ludwika 35

2. MIEJSCE IMPREZY:

Teren położony na pograniczu miast: Katowice, Siemianowice i Czeladź.
Start oraz odprawa techniczna - BAZA IMPREZY, CZELADŹ UL. SZYB JANA

3. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA IMPREZY:
9 marca 2013 r.

4. PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Czeladź – mgr Teresa Kosmala.


5. KOSZT WPISOWEGO:

Organizator ustalił koszt udziału w imprezie na kwotę

150 zł brutto

płatną przelewem na rachunek bankowy

podany w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są pod adresem e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie pod numer

0 692 615 390

z podaniem danych kierowcy oraz pilota, marki i nr rej. pojazdu

 7. TRASA:
Organizator zapewnia załogom uczestniczącym w imprezie możliwość legalnego poruszania się po wytyczonych trasach. Trasy dojazdowe do odcinków specjalnych oznaczone będą w zależności od klasy startujących tabliczkami w różnych kolorach.
Odcinki specjalne będą otaśmowane taśmą koloru biało- czerwonego i żółto – czarnego.

8. UCZESTNIK IMPREZY:
Każda osoba dorosła, trzeźwa oraz nie będąca pod wpływem środków odurzających posiadająca ważne uprawnienia do kierowania pojazdem.

9. POJAZD UCZESTNIKA:
Samochód terenowy z napędem na obie osie, z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC.

10. WYMAGANIA WZGLĘDEM POJAZDÓW UCZESTNIKÓW:
Samochody 4X4 – sprawne napędy, opona MT, zaczepy z przodu i z tyłu, stałe miejsce do zamontowania i zaplombowania karty drogowej w sposób uniemożliwiający jej odpięcie i zniszczenie, pasy bezpieczeństwa. W przypadku posiadania wyciągarki konieczność posiadania taśmy ochronnej do opasania drzew. KASKI - ZALECANE, LECZ NIE WYMAGANE.

Samochody w klasie turystycznej -  sprawne napędy, dobra opona zimowa, zaczepy z przodu i z tyłu, stałe miejsce do zamontowania i zaplombowania karty drogowej w sposób uniemożliwiający jej odpięcie i zniszczenie, pasy bezpieczeństwa. W przypadku posiadania wyciągarki konieczność posiadania taśmy ochronnej do opasania drzew.

Samochody - MOBILNA LOŻA SZYDERCÓW -

załogi płci brzydkiej, nieklasyfikowane, ale chcące się pobawić i służyć pomocom damom w trudnych sytuacjach,

oczywiście odpowiednio przebrane

- sprawne napędy, opona MT, zaczepy z przodu i z tyłu, stałe miejsce do zamontowania i zaplombowania karty drogowej w sposób uniemożliwiający jej odpięcie i zniszczenie, pasy bezpieczeństwa. W przypadku posiadania wyciągarki konieczność posiadania taśmy ochronnej do opasania drzew. KASKI - ZALECANE, LECZ NIE WYMAGANE.

11. DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- apteczka,
- gaśnica,
- lina holownicza,
- min. 2 szekle,
- w przypadku samochodów – kaski zalecane, ale niewymagane,

12. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Dokonanie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości

150 ZŁ

przelwem na rachunek bankowy:

SILESIAPARK4X4, UL. LUDWIKA 35, 40-176 KATOWICE

mBank: 16 1140 2004 0000 3102 7419 1478

Chęć otrzymania faktury VAT proszę dopisać w treści przelewu.

2. Przygotowanie pojazdu do imprezy.
3. Poddanie pojazdu badaniom technicznym przeprowadzanym na miejscu imprezy,
4. Oklejenie pojazdu nalepkami sponsorów oraz startowymi i niezdejmowania ich przez cały okres trwania imprezy,
5. W trakcie poruszania się po trasie imprezy zachowanie szczególnej ostrożności na inne pojazdy uczestników, osoby piesze, widzów oraz innych obserwatorów,
6. Na żądanie Organizatora poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie.

13. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Uzyskanie zgody UM Czeladź na organizację imprezy.
2. Wykupienie polisy OC ubezpieczającej imprezę,
3. Poinformowanie o imprezie właściwie terytorialnie jednostki Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowgo oraz najbliższych szpitali,
4. Przygotowanie tras imprezy w sposób jasny i przejrzysty, naniesienie na nie punktów informujących o kolejności odcinków oraz o właściwym kierunku jazdy
5. Otaśmowanie odcinków specjalnych
6. Kontrola stanu technicznego pojazdów uczestników
7. Kontrola stanu trzeźwości uczestników

14. UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ:

1. Udziału w imprezie pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,
2. Usuwanie przydzielonych nalepek sponsorskich oraz startowych,
3. Rozpieczętowania i uszkadzania kart drogowych
4. Jazdy po trasie imprezy w kierunku odwrotnym od wyznaczonego
5. W trakcie trwania imprezy, od momentu startu do oficjalnego jej zakończenia lub zgłoszonego wycofania się załogi zabrania się uczestnikom spożywania napoi alkoholowych lub innych środków,
6. Niszczenia drzewostanu, łamania drzew, skracania trasy, niszczenia, uszkadzania oraz spychania z trasy innych użytkowników imprezy.

15. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:

1. Za zwycięstwo w każdej z klas organizator przewiduje trzy pierwsze punktowane miejsca.
2. Punktację najlepszych załóg określa się na podstawie zdanych, niezniszczonych oraz zaplombowanych  kart drogowych oraz podliczeniu uzyskanego czasu, mierzonego przez system pomiaru czasu. Do wyniku końcowego wlicza się ilość zdobytych pieczątek (czytelnych) oraz najlepszego czasu. Od końcowego wyniku odejmuje się karne minuty przyznawane przez sędziów liniowych wpisanych w karty drogowe.
3. Organizator przewiduje nagrodę FAIR  - PLAY dla uczestników w każdej klasie i jest nią prawo bezpłatnego wjazdu na kolejną organizowaną imprezę w roku 2013.

16. KARY DLA UCZESTNIKÓW:

1. Jazda w kierunku odwrotnych od wyznaczonego – upomnienie + 2 min. karne, powtórne upomnienie - DYSKWALIFIKACJA.
2. Umyślne spychanie oraz utrudnianie przejazdu innym uczestnikom imprezy – 1 upomnienie + 10 min. karnych, powtórne upomnienie – DYSKWALIFIKACJA.
3. Używanie wyciągarek bez taśm ochronnych – DYSKWALIFIKACJA.
4. Zlewanie do gleby płynów chłodniczych, hamulcowych, oleju i innych – DYSKWALIFIKACJA.
5. Zagubienie bądź zniszczenie karty drogowej oraz czytnika pomiaru czasu – DYSKWALIFIKACJA.

6. Udział w imprezie pod wpływem alkoholu oraz podobnie działającego środka, dotyczy zarówno kierowcy jak i pilota - DYSKWALIFIKACJ oraz przekazanie ww. załogi służbom mundurowym.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

JAK RÓWNIEŻ JEJ ODWOŁANIA BEZ PODANIA  PRZYCZYNY.